NurseEd - Designing 21st century nursing education by integrating adaptive learning technologies

NurseEd er et udviklings- og forskningsprojekt på Professionshøjskolen Absalon, der udvikler og afprøver en helt ny måde at uddanne sygeplejersker på.
Målet er nyuddannede sygeplejersker, der både har et dybere fagligt vidensniveau og bedre praktiske færdigheder inden for sygepleje.

Et kerneelement i den nye uddannelsesmodel er en adaptiv læringsplatform udviklet af den danske virksomhed Area9 Lyceum, der nu for første gang afprøves på en hel videregående uddannelse i Danmark. Med brug af læringsplatformen, Area9 Rhapsode er der potentiale for at styrke sygeplejerskeuddannelsen på to vigtige områder:

  1. For det første kan undervisningen i uddannelsens teoretiske dele målrettes den enkelte studerende, da det faglige stof hele tiden tilpasses den studerendes niveau og behov. Gennem data fra læringsplatformen får underviseren samtidig præcis feedback på, hvor godt de studerende tilegner sig stoffet - og hvor der er behov for at sætte ind med mere undervisning og vejledning.
  2. For det andet kan brug af læringsplatformen til den teoretiske del frigøre undervisertid til mere træning af praktiske færdigheder og kompetencer, af klinisk beslutningstagen samt af kommunikations- og samarbejdskompetencer. 

I NurseEd-projektet arbejder sygeplejerskeundervisere, forskere og kliniske praktikere tæt sammen om at udvikle og teste de nye digitale og fysiske læringsmiljøerI det fireårige projekt indgår Professionshøjskolen Absalon, Area9 Lyceum Aps, DTU Compute og Holbæk Kommune.

Projektperiode: 2020-2024

Innovationsfonden har investeret 17,2 millioner kroner i projektet.

Seneste nyt
Werner Sperschneider
Nyhed  

Forsknings- og innovationsprojekt NurseEd med på to store konferencer

Der var stor interesse da Werner Sperschneider fra Center for Sygepleje på Professionshøjskolen Absalon i juli på 10th World Congress on NURSING EDUCATION & PRACTICE i Frankfurt, og i august på 8th World Congress on NURSING EDUCATION & Health Care i London præsenterede Professionshøjskolen Absalons nye uddannelsesmodel for sygeplejerskeuddannelsen.
Werner Sperschneider
Nyhed  

Formidling af NurseEd på konferencer

Seniorkonsulent og Ph.d. Werner Sperschneider, der er en del af projekt NurseEd, formidler projektet på konferencer i Europa.
image-decorative-on
Nyhed  

Opskalering af projekt NurseEd til alle sygeplejerske studerende i Roskilde og Slagelse

Fra 1. februar 2023 vil alle sygeplejerskestuderende på Professionshøjskolen Absalons uddannelsesudbud i Roskilde og Slagelse møde de nye undervisnings- og forberedelsesformer, der er en del af projekt NurseEd.
Logo Comenius 2022