Om projektet

Projektets formål er at udvikle nye undervisningsdesigns på baggrund af integration af virtuelle og fysiske læringsmiljøer. I projektet anvendes en adaptiv digital læringsteknologi, Rhapsode, hvis indhold udvikles og tilpasses de naturvidenskabelige fag på sygeplejerskeuddannelsen.

Studerende anvender Rhapsode i deres forberedelse til undervisning, og både studerende og undervisere får feedback derfra. De genererede data vil efterfølgende blive integreret i tilstedeværelsesundervisningen. Forskning udføres i projektet med henblik på at evaluere effekten af det forandrede undervisningsdesign, og for at generere forskningsbaseret viden om integration af virtuelle og fysiske læringsmiljøer til fremtidigt curriculumdesign.

Projektet forventes at bidrage til:

  • Et styrket vidensniveau hos de sygeplejerskestuderende - dvs. uddannelse af endnu dygtigere sygeplejersker
  • Uddannelse af flere sygeplejersker gennem forebyggelse af frafald
  • Styrket regional forsyning af arbejdskraft
  • Forskningsbaseret viden om undervisning og læring understøttet af digitale læringsteknologier på videregående uddannelsesniveau