Deltagere og organisering

Projektet er inddelt i 5 arbejdspakker:

Arbejdspakke 1

Består af medarbejdere fra Professionshøjskolen Absalon.

Denne arbejdspakke indeholder projektledelse og koordinering på tværs af de øvrige arbejdspakker, herunder planlægning af konferencer og videndelingsseminarer.

Arbejdspakke 2

Er medarbejdere fra Area9 Lyceum.

I denne arbejdspakke udvikles og leveres den adaptive læringsplatform Area9 Rhapsode.

Arbejdspakke 3

Denne arbejdspakke er medarbejdere fra Sygeplejerskeuddannelserne i Slagelse og Roskilde på Professionshøjskolen  Absalon.

De udvikler det faglige indhold og lægger det ind i Rhapsode. AUndervisning vha. Rhapsode afprøves på de relevante semestre og som følge heraf omlægges undervisningen til i højere grad at arbejde med de studerendes færdigheder og kompetencer gennem simulations- og scenariebaseret undervisning i nye undervisningsdesigns.

Arbejdspakke 4

Består af medarbejdere fra Center for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.

De varetager den kvalitative forskning i projektet med fokus på studerendes og underviseres oplevelser med at anvende Rhapsode og blive undervist via simulationsundervisning og i scenarier fra praksis. Desuden afholder denne arbejdspakke workshops, der understøtter udvikling af nye undervisningsdesigns.

Arbejdspakke 5

Er medarbejdere og en ph.d.-studerende ved DTU Compute.

Her varetages den kvantitative forskning med fokus på effektmåling.

Derudover er Holbæk kommune tilknyttet i samarbejde med arbejdspakke 1 og 3 mhp. at bidrage til at udvikle og kvalificere de nye undervisningsdesigns fra et praksisperspektiv.