Nyhed /

Opskalering af projekt NurseEd til alle sygeplejerske studerende i Roskilde og Slagelse

Share
Fra 1. februar 2023 vil alle sygeplejerskestuderende på Professionshøjskolen Absalons uddannelsesudbud i Roskilde og Slagelse møde de nye undervisnings- og forberedelsesformer, der er en del af projekt NurseEd.

Som en del af projekt NurseEd foregår undervisningen i udvalgte naturvidenskabelige fag nu primært med afsæt i professionsrettede simulationsaktiviteter, der skal klæde de studerende bedre på til den praksis, de skal arbejde i som færdiguddannede sygeplejersker.

Derudover har underviserne mulighed for at tilrettelægge både simulationsaktiviteter og andre typer af undervisning, baseret på viden om de studerendes vidensniveau i den adaptive læringsteknologi Rhapsode, som de studerende forbereder sig i. Underviserne kan bl.a. trække data til at se hvilke områder, der særligt volder de studerende problemer at forstå og som derved skal sættes i fokus i undervisningen.

Professionsrettet simulationsaktivitet