Projektets faser

Projekt NurseED indeholder fire faser og gennemfører samlet tre iterationer, samt en opskalering.

Fase 1: (01.03.20 - 28.02.21). I denne fase forberedes, gennemføres og evalueres første iteration. Første iteration (pilotafprøvningen) er gennemført i september 2020.

Fase 2: 01.03.21 - 28.02.22. I denne fase forberedes, gennemføres og evalueres 2. og 3. iteration. Anden iteration er gennemført i efteråret 2021 med opstart ved studiestart iseptember 2021. Tredje iteration er gennemført i semestrene med opstart februar 2022. Herefter forberedes opskalering.

Fase 3:  01.03.22 - 30.11.23. Indeholder opskalering til alle hold i Slagelse og Roskilde, implementering og dataanalyse.

Fase 4: 01.12.23 - 28.02.24. Dataanalyse, evaluering og formidling (herunder publicering).