Nyhed /

Forsknings- og innovationsprojekt NurseEd med på to store konferencer

Share
Der var stor interesse da Werner Sperschneider fra Center for Sygepleje på Professionshøjskolen Absalon i juli på 10th World Congress on NURSING EDUCATION & PRACTICE i Frankfurt, og i august på 8th World Congress on NURSING EDUCATION & Health Care i London præsenterede Professionshøjskolen Absalons nye uddannelsesmodel for sygeplejerskeuddannelsen.
Werner Sperschneider

På konferencen blev projektet præsenteret med titlen: Innovating Nurse Education with AI-based adaptive learning technology - 21st Century Learning in Health Education.

Her præsenterede Werner idéen med projektet og de første resultater fra forskningen, og hvilken betydning det har for:

- undervisning tilpasset til den enkelte studerende,

- viden og de færdigheder, eleverne mangler eller er mindre trygge ved,

- mere fokus på færdighedstræning og praksiskompetencer,

- databaseret undervisningsforberedelse til underviseren, og

- reducering af frafald og øgning af det professionelle præstationsniveau som øverste målsætning.

NurseEd er et pilotprojekt, der skal vise vejen ud af rekrutteringskrisen: der sigtes mod et højere fagligt niveau og en øget studieintensitet. Pilotprojektet ses som et indspark i diskussion ved at fokusere især på større akademisk progression og bedre fastholdelse og rekruttering til uddannelsen.

 

Projektets formål

Baggrunden og resultater i projektet

Med en beskeden fremmødeprocent og et højt frafald på sygeplejerskeuddannelsen, er der et behov for at nytænke undervisningsrammerne. I en række arbejdspakker blev der derfor arbejdet med at udvikle et flipped undervisningsdesign, der skal skabe bedre sammenhæng i sygeplejerskeuddannelsen, et højere fagligt niveau og en øget studieintensitet.

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra den særlige pædagogiske tilgang der kendetegner et adaptiv og flipped learning forløb. Fokus er på kompetenceudvikling på såvel det kognitive felt med teori- og metodelæring så som på det psykomotoriske felt med praktiske kliniske færdigheder. Der undervises hovedsageligt inden for de naturvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi, men også lidt af farmakologi, mikrobiologi, sygdomsteori og -pleje.

De foreløbige resultater fra projektet indikerer en øget studieintensitet, en større faglig progression og en bedre fastholdelse når der sammenlignes med de andre fag i sygeplejerskeuddannelsen på Absalon.

Ikke alle studerende hilser den nye undervisningsform velkommen. Nogle forkaster det pga. manglende forståelse af den digitale platform RhapsodeTM og tekniske udfordringer. Andre giver udtryk for ambivalens eller endda frustration når de reagerer på “forberedelsesovervågning” når konsekvenser bliver synlige i form af data fra platformens læringsanalyse. Digitale data fra softwareprogrammet synliggør den ellers usynlige forberedelse og usynlige prioritering.

Underviserne udfordres med nye opgaver og en ny rollefordeling når stoffet skal målrettes mod det enkelte hold på basis af data fra læringsanalysen: tolkning af data er tidskrævende og vanskeligt i begyndelsen. Ny fokus på skills og kompetencer er udfordrende. Dog, som en underviser pointerer: ”Uden data står jeg jo helt nøgen!”

NurseEd er et udviklingsprojekt hvor læring løbende bliver justeret i iterative innovationssløjfer.

På konferencerne fik projektet stor opmærksomhed i efterfølgende diskussioner. Interessen for projektet blev derefter ganske stor, således at NurseEd nu præsenteres i forskellige internationale foraer i både fysiske og virtuelle konferencer.

Læs mere om NurseEd her: https://nurseed.dk.

Se en 5 min. video om projektet her: https://www.bbc.com/storyworks/caring-with-courage/attracting-talent

Werner Sperschneider